четвъртък, 31 юли 2014 г.

Носиите ми - собствен авторски стил - " Болярка " и две автентични

----ПОЛУЧИХ ДАР за ЛАЗАРОВДЕН 2013год..Каравеловска работна носия и ОТ ТАМ СЕ ЗАПАЛИ ОГЪНЯТ В МЕН - ДА ШИЯ НОСИИ, но свой стил " Болярка " !-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+%D0%9F%D0%AA%D0%A0%D0%92%D0%98+%D0%92%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%AF%D0%9D%D0%A2+%D0%9D%D0%90+%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%A2%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%90.JPG" />

сряда, 30 юли 2014 г.