четвъртък, 28 септември 2017 г.

Златното момиче

Предачка на вълна с хурка

Фигуристите на лед

Графити - стан и ръцете

Хоризонтален стан

,,Български Рози"

,,Злато грив и овцете"

Белушка

Жар птици - Феникс

Белият и червен кон

Жената бере Рози ,,Розо берачката"